تلفن : 02166271000   |   09022020015

درباره ما

ستاره دهید

ما را بیشتر بشناسید!

یکی از علایق ما ایرانی ها اتومبیل مان است. ما در مجموعه "خودروبر بهاران" به خوبی این علاقه را درک می کنیم و سعی مان بر این است با نهایت دقت و سرعت ممکن، با بهره گیری از رانندگان خبره و کاربلد اتومبیل شما را به مقصد مورد نظرتان برسانیم.

  • حمل خودروهای صفر کیلومتر به مراکز شماره گذاری
  • حمل خودروهای صفر کیلومتر از گمرکات شهر تـهران
  • حمل و نقل انواع خـودرو بـه مقـصد در شهر تـهران
  • حمل و جابجایی خـودرو هـای تصادفی به پارکینگ
  •  

ما در مجموعه “خودروبر بهاران" با افتخار اعلام می داریم، می توانیم با استفاده از خودروبرهای پیشرفته و استاندارد و همکاری با رانندگان حرفه ای و کاربلد رضایت کامل شمارا جلب کنیم.